လူတွေနဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့အတွက် စိတ်ပညာကို ကျွမ်းကျင်ဖို့လိုပါတယ်။ စိတ်ပညာကို ကျွမ်းကျင်ဖို့အကုန်လေ့လာနေစရာမလိုပါဘူး။ အသုံးချ အပိုင်းကို အသားပေးလေ့လာရင် ရပါပြီ။

ဒါကြောင့် ✍️စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဦးဆောင်နေသူများ ✍️လုပ်ငန်းရှင်နှင့် စွန့်ဦးတီထွင်များ ✍️မန်နေဂျာများ ✍️စိတ်ပညာကို အသုံးချလိုသူများအတွက်
Course Outlines
==============
18. People are not their behavior
19. Give a name to your group
20. Significance
21. Passion
22. Perceptual Positioning
23. Communication
24. Be specific to persuade people
25. Generalization
26. non-verbal cues
27. Friendship Formula
28. Love
29. Self-awareness
30. Values
31. Belief
32. Identity
33. Priming
34. Conditioning
35. Situation
36. Control
37. Broken Windows Theory
38. The Public Good Games
39. Bystander Effect
40. Strawman Fallacy
41 Conscious Vs Subconscious Mind
42. Success Cycle
43 Personality
44. Introvert Vs Extrovert
45. Sensor Vs Intuition
46. Feeling Vs Thinking
47. Judging Vs Perceiving
48. Negotiation
49. Never Outshine the Master
50. Conceal Your Intention
51. Law of Category
52. Law of the first
53. Unmet Need
54. Social Distance
55. Thinking Tools
56. Concept
57. Loss Aversion
58. Foot in the door techniques
59. Door in the face technique
60. Psychology of Selling
61. SEE
62. Progress
63. Rapport Building
64. Don’t Label People
65. Call by name
66. I know you won’t but
67. Momentum
5.0
Rated 5 out of 5
5 out of 5 stars (based on 1 review)
5 star100%
4 star0%
3 star0%
2 star0%
1 star0%

I like the the part "don't label people" because I always used to label the people and I found this was wrong.

Rated 5 out of 5
October 19, 2020

Lumin Htun
Current Status
Not Enrolled
Price
Today Promotion 39,000 Ks

Course Content

18
(18) People are not their behavior
19
(19) Give a name to your group
20
(20) Significance
21
(21) Passion
22
(22) Perceptual Positioning
23
(23) Communication
25
(24) Be specific to persuade people
24
(25) Generalization
26
(26) non-verbal cues
27
(27) Friendship Formula
Love
(28) Love
self a
(29) Self-awareness
values
(30) Values
belief
(31) Belief
Screenshot (312)
(32) Identity
priming
(33) Priming
conditioning
(34) Conditioning
situation
(35) Situation
control
(36) Control
BWT
(37) Broken Windows Theory
PGG
(38) The Public Good Games
By Stander Effect
(39) Bystander Effect
Strawman
(40) Straw man Fallacy
41
(41) Conscious Vs Subconscious Mind
42
(42) Success Cycle
43
(43) Personality
44
(44) Introvert Vs Extrovert
45
(45) Sensor Vs Intuition
46
(46) Feeling Vs Thinking
47
(47) Judging Vs Perceiving
48
(48) Negotiation
49
(49) Never Outshine the Master
50
(50) Conceal Your Intention
51
(51) Law of Category
law of first
(52) Law of the first
unmet needs
(53) Unmet Need
Social Distance
(54) Social Distance
Thinking Tools
(55) Thinking Tools
Concept
(56) Concept
Loss Aversion
(57) Loss Aversion
Foot in the door techniques
(58) Foot in the door techniques
Door in the face technique
(59) Door in the face technique
Psychology of Selling
(60) Psychology of Selling
SEE
(61) SEE
Progress
(62) Progress
Rapport Building
(63) Rapport Building
Don't Label People
(64) Don't Label People
Call by name
(65) Call by name
I know you won't but
(66) I know you won't but
Momentum
(67) Momentum
Toe Tet's Logo